Contact us

If you have any questions or comments or would like to request a project, please choose a department below to make contact.

ADP-architects®

Basic Interior Joint Stock Company

Trụ Sở Chính

  • Tầng 1, 56 Tòa Nhà Thủ Khoa Huân, Phuờng Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
  • Phone: +8428 3827 3660
  • Fax: +8428 3827 3661

Chi nhánh Hà Nội

  • 193 – 195 Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội
  • Phone: +844 3217 1792
  • Fax: +844 3217 1793

Tư vấn thiết kế xây dựng

Dịch vụ khách hàng

HỒ CHÍ MINH
HÀ NỘI
  • Ms. Do Thi Thuy Tien (Chi nhánh Hà Nội)
  • thuytien@adparch.com
  • Hotline 1800 585 816