Nestle là công ty hàng đầu thế giới về dinh dưỡng và sức khỏe, có mặt tại Việt Nam từ năm 1912. Một trong những thách thức lớn nhất trong xây dựng văn phòng Nestle là việc tận dụng tối ưu nội thất tại văn phòng cũ nhưng vẫn đảm bảo đem lại một diện mạo mới thể hiện đúng đặc trưng hình ảnh công ty.
Từ đó, ý tưởng thiết kế văn phòng “The Nest” đã được hình thành dựa trên sự thấu hiểu về nhận diện thương hiệu Nestle, đem thiên nhiên và cảm giác vui khỏe vào văn phòng.