Garena là công ty cung cấp nền tảng internet ở Châu Á. Đến với dịch vụ thiết kế văn phòng tại ADP, công ty muốn định hướng kiến tạo không gian làm việc theo xu hướng hi-tech, trẻ trung, sáng tạo và thân thiện môi trường nhằm tăng sự tương tác giữa nhân viên, thể hiện thương hiệu qua không gian làm việc.

Với concept Flow of freedom – Flow of the dots thể hiện qua thiết kế đường nét xuyên suốt văn phòng, khu vực làm việc mở giúp tăng sự tương tác giữa nhân viên, yếu tố thương hiệu được vận dụng trong poster và màu sắc mang đến không gian làm việc sáng tạo, năng động cho nhân viên.