Văn phòng mới của Coats Phong Phú tại nhà máy với mục tiêu mang đến sự chuyên nghiệp, thống nhất với văn phòng chính cũng như hỗ trợ nhân viên phối hợp, làm việc tốt hơn.
ADP mang đến thiết kế với nhều sự lựa chọn cho không gian làm việc, thảo luận nhằm tăng sự tương tác giữa nhân viên. Phong cách Industrial và yếu tố thương hiệu được khéo léo đưa vào yếu tố màu sắc trên poster, vật dụng nội thất văn phòng; mang đến sự thống nhất giữa văn phòng mới và trụ sở chính.