Thi công văn phòng ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc (ABC)

Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) là một trong những ngân hàng hàng đầu Trung Quốc hoạt động trên nhiều lĩnh vực tài chính, tiền tệ.
Thách thức của dự án là cần phải chia tách hai khu vực riêng biệt: khu vực khách hàng và văn phòng nhưng đảm bảo được tính đồng nhất và hình ảnh thương hiệu.
ADP đã đem đến một thiết kế uy tín, sang trọng bằng cách sử dụng màu xanh thương hiệu và yếu tố sang trọng, đẳng cấp qua việc lựa chọn vật liệu gỗ, hệ thống đèn sáng nhằm thể hiện sự chuyên nghiệp, tin tưởng và minh bạch.
Khu vực văn phòng với vách ngăn giữa các bàn làm việc, đảm bảo bảo mật thông tin nhưng vẫn giữ được sự thông thoáng nhờ việc phân bổ các khu vực thảo luận, không gian mở và cây xanh xuyên suốt văn phòng.