Quy trình thiết kế văn phòng – Impact On Different

Không gian làm việc hiện nay là nơi những hoạt động kinh doanh quan trọng diễn ra.

Giờ đây các nhà điều hành doanh nghiệp nên nhìn quá trình thiết kế không gian làm việc với như một cơ hội lớn để công ty có thể tăng cường các yếu tố cạnh tranh. Đó là cơ hội để tạo dựng một môi trường thúc đẩy sự gắn kết và hài lòng của nhân viên, tính cộng tác, năng suất… mà sau cùng sẽ giúp nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp

Là công ty số 1 Việt Nam về thiết kế và thi công không gian làm việc, ADP giới thiệu quy trình thiết kế mới IMPACT, ON DIFFERENT

Quy trình thiết kế mới của chúng tôi được đưa ra để đảm bảo rằng không gian làm việc có những tác động đáng kể đến hiệu suất doanh nghiệp. Việc này được thực hiện thông qua hiểu biết sâu sắc về những hoạt động vận hành cốt lõi, văn hóa và hình ảnh doanh nghiệp và chuyển tải những hiểu biết này thành những sáng kiến trong thiết kế không gian làm việc mới. Không gian làm việc được “may đo” mới này sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu và đặc trưng của doanh nghiệp qua đó làm tăng hiệu quả doanh nghiệp.

Quy trình IMPACT, ON DIFFERENT gồm 6 bước

  • Khảo sát và đánh giá không gian làm việc hiện hữu
  • Trao đổi và tóm lược đặc trưng doanh nghiệp và nhu cầu dự án
  • Xác định tầm nhìn cho không gian làm việc mới và hoạch định Space program
  • Thiết kế ý tưởng
  • Thiết kế chi tiết
  • Quản lý quá trình chuyển đổi & đánh giá sau khi vận hành