Liên hệ

Nếu bạn có câu hỏi hoặc yêu cầu thực hiện dự án, xin vui lòng điền đủ các thông tin dưới đây.

ADP-architects®

Basic Interior Joint Stock Company

Trụ Sở Chính

  • Tầng 1, 56 Tòa Nhà Thủ Khoa Huân, Phuờng Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
  • Phone:+8428 3827 3660
  • Fax: +8428 3827 3661

Chi nhánh Hà Nội

  • 193 – 195 Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội
  • Phone: +844 3217 1792
  • Fax: +844 3217 1793

Tư vấn thiết kế xây dựng

  • Mr. Vuong Thai Long – Associate Business Development Director
  • thailong@adparch.com
  • +84 0919 456 396